Tượng Hình Nhân Thế Mạng - Lp Kern - Wat Klong Buri

Tượng Hình Nhân Thế Mạng - Lp Kern - Wat Klong Buri

.

Thông tin chi tiết

Liên hệ số điện thoại / gọi hoặc zalo: 0916.927.376.

 "Maha VET tua Kro " tinh thần của một người đàn ông mạnh mẽ riek Thap riek choke krumkrong Pong Gun bởi Luang Por Kern Wat Klong Buri năm 2558 kích thước 7 inch với Serial số thực hiện 500

 

Hoonpayon còn được gọi là phép hình nhân thế mạng


Công dụng


+ Bảo vệ , hộ thân cho người đeo trong những tình huống nguy hiểm


+ Mách bảo trực giác sắp có biến xuất hiện


+ Các bạn làm các ngành hên xui may rủi như tài xế , xã hội đen , diễn viên xiếc , múa ..liên quan đến tính mạng hay hạn chế chấn thương hoặc các bạn sợ nguy hiểm trong tương lai đeo sẽ phù hợp

Nó bảo vệ từ tất cả các mối nguy hiểm, và Hunopyon cũng giúp kêu gọi lòng tốt của việc kinh doanh đen.

Sacred Loha Hoon Pa Yon được sử dụng kể từ một thời gian cũ ban đầu từ Campuchia để giúp đỡ một chủ sở hữu với doanh nghiệp, sự nghiệp, chào đón khách hàng nhiều hơn, mang lại may mắn và tài sản, bảo vệ cao từ các phép thuật đen cực kỳ diệu


Không cần cúng: Chỉ cần đọc katha hàng ngày 9 lần

 

Bình luận